Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Kantonalno tužilaštvo
Bosansko-podrinjskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

11.04.2018.

 

1.      Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH  https://vstv.pravosudje.ba/

 

2.      Sud BiH www.sudbih.gov.ba

 

3.      Tužilaštvo BiH www.tuzilastvobih.gov.ba 

 

4.      Ustavni sud BiH www.ustavnisud.ba

 

5.   Ustavni sud Federacije BiH www.ustavnisudfbih.ba

 

6.      Vrhovni sud Federacije BiH www.vsfbih.ba

 

7.      Ministarstvo pravde BiH www.mpr.gov.ba

 

8.      Federalno ministarstvo pravde www.fmp.gov.ba

 

9.      Vlada Federacije BiH  www.fbihvlada.gov.ba

 

  10.  Advokatska komora Federacije BiH www.advokomfbih.ba

 

        11.  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) https://bpkg.gov.ba/

 

        12.  Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK https://mpr.bpkg.gov.ba/

 

        13. Općinski sud u Goraždu https://opsud-gorazde.pravosudje.ba/

 

  14. Kantonalni sud u Goraždu https://ksud-gorazde.pravosudje.ba/

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh