Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Kantonalno tužilaštvo
Bosansko-podrinjskog kantona

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost

09.04.2018.

 

Kantonalno tužilaštvo Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) je samostalno državno tijelo koje preduzima zakonom određene mjere u pogledu istražnih radnji i krivičnog gonjenja osoba za koje se sumnja da su počinile krivična djela, te vrši druge poslove određene federalnim i kantonalnim zakonima.

 

Tužilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom BiH, Ustavom Federacije BiH i Ustavom BPK, te shodno tome štiti ostvarivanje ljudskih prava i građanskih sloboda, te prava i interese pravnih osoba utvrđenih zakonom, osiguravajući na taj način ustavnost i zakonitost.

 

 

Kantonalno tužilaštvo BPK predstavlja i rukovodi njegovim radom glavni kantonalni tužilac, i jedan kantonalni tužilac koji za  svoj rad odgovaraju  glavnom federalnom tužiocu. U izvršavanju svoje funkcije, Tužilaštvo učestvuje u postupcima pred Kantonalnim sudom i Općinskim sudom u Goraždu.

 

Tužilaštvo je uspostavljeno sa jurisdikcijom za cijeli teritorij BPK.

 

Sjedište Tužilaštva se nalazi u Goraždu.

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh