Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Kantonalno tužilaštvo
Bosansko-podrinjskog kantona

Često postavljana pitanja

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Ko provodi istragu?

Ko provodi istragu?

Ko provodi istragu?

16.04.2018.

Kada se otvara istraga?

Kada se otvara istraga?

Kada se otvara istraga?

16.04.2018.

Kome se podnosi prijava o izvršenom krivičnom djelu?

Kome se podnosi prijava o izvršenom krivičnom djelu?

Kome se podnosi prijava o izvršenom krivičnom djelu?

16.04.2018.

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo

Ko ima obavezu prijaviti krivično djelo?

16.04.2018.

Ko ima status optužene osobe?

Ko ima status optužene osobe?

Ko ima status optužene osobe?

16.04.2018.

   1 - 5 / 5